•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

 15.10.2018

OZNAM

Obec  Ilija  ako orgán územného plánovania podľa

§ 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v znení neskorších predpisov

 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

začatie obstarávania

Územného plánu obce Ilija.

Navrhované zámery , požiadavky a prípadne podklady, ktoré by pomohli pri spracovaní novej ÚPN obce môžete predložiť písomne

 najneskôr do 16. 11. 2018          

na Obecný úrad v Iliji.

Očakávame, že svojimi  podnetmi pomôžete pri riešení problémov a prispejete  k naplneniu svojich predstáv o rozvoji našej obce.

        

                                                                                              Vratislav Cengel

                                                                                                 starosta obceÚradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: