•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

PONUKA na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 03.04.2018

PONUKA NA PREVOD VLASTNÍCTVA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU

podľa § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a  o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Prevádzajúci:    Anna Hindická, bytom Hornozoborská 1634/81, 94901 Nitra

Poľnohospodárske pozemky:

registra „C“ nachádzajúcich sa  v katastrálnom území Ilija, obec Ilija, okres Banská Štiavnica:

1)     parc. č. 4397, trvalé trávne porasty o výmere 5204 m2

2)     parc. č. 4448, trvalé trávne porasty o výmere 2651 m2

zapísané na liste vlastníctva č. 531

a

registra „E“ nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ilija, obec Ilija, okres Banská Štiavnica:

1)     parc. č. 392, trvalé trávne porasty o výmere 7798 m2

2)     parc. č. 393, trvalé trávne porasty o výmere 13836 m2

3)     parc. č. 394, trvalé trávne porasty o výmere 3453 m2

4)     parc. č. 396, orná pôda o výmere 2392 m2

5)     parc. č. 399, orná pôda o výmere 20666 m2

6)     parc. č. 400, orná pôda o výmere 82350 m2

7)     parc. č.  401, trvalé trávne porasty o výmere 15038 m2

8)     parc. č. 403,  trvalé trávne porasty o výmere 25424 m2

9)     parc. č. 406,  trvalé trávne porasty o výmere 7837 m2

10) parc. č. 408,  trvalé trávne porasty o výmere 10869 m2

11) parc. č. 409,  trvalé trávne porasty o výmere 3352 m2

12) parc. č. 410,  trvalé trávne porasty o výmere 3902 m2

13) parc. č. 411/2,  trvalé trávne porasty o výmere 3233 m2

14) parc. č. 415/1,  trvalé trávne porasty o výmere 14968 m2

15) parc. č. 415/2,  trvalé trávne porasty o výmere 19466 m2

16) parc. č. 415/3,  trvalé trávne porasty o výmere 21741 m2

17) parc. č. 423/1,  trvalé trávne porasty o výmere 6855 m2

18) parc. č. 423/4,  trvalé trávne porasty o výmere 3816 m2

19) parc. č. 437,  trvalé trávne porasty o výmere 10096 m2

20) parc. č. 440/1,  trvalé trávne porasty o výmere 22995 m2

21) parc. č. 441, orná pôda o výmere 4028 m2

22) parc. č. 444, trvalé trávne porasty o výmere 6424 m2

23) parc. č. 449/2,  trvalé trávne porasty o výmere 68395 m2

24) parc. č. 449/4, trvalé trávne porasty o výmere 2170 m2

25) parc. č. 450, orná pôda o výmere 30858 m2

zapísané na liste vlastníctva č. 531

Požadovaná cena za m2: 0,70 Eur

Adresa a termín na predkladanie ponúk:

p. Anna Hindická

Hornozoborská 1634/81

94901 Nitra

v termíne od 03.04. 2018 do 30.04.2018

Rozsah zverejnenia: podľa §  4 ods. 4 písm. a) Zákona – obec, v ktorej sa pozemok nachádza a susedné obce

V Nitre, dňa 01.04.2018

_______________________________

Anna Hindická, bytom Hornozoborská 1634/81, 94901 Nitra

na základe plnej moci

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: