•  
  •  

Kultúra

Do povedomia širokej verejnosti sa Ilija dostala vďaka ochotníckemu divadlu, rôznym kultúrnym programom, obsadzovaniu súťaží v rozhlasových reláciách.

Počiatky správ o ochotníckych divadelných predstaveniach sa spájajú s nacvičovaním hier s biblickými námetmi zväčša nacvičovanými pod vedením kňazov na začiatku minulého storočia. Po vzniku ČSR sa v Iliji konštituoval „Náučno – vzdelávací spolok Napred“ majúci v repertoári hry najmä Ferka Urbánka. Napred začal hrávať od roku 1925 v sále Potravného družstva. Nová éra ochotníckeho divadla v Ilija sa začala v 50. rokoch minulého storočia a pretrvala s veľkými úspechmi do nedávnej doby. Viazala sa na vznik Osvetovej besedy, Československého zväzu mládeže. V 70. rokoch sa divadlo orientovalo na malé javiskové formy. V rámci súťaží Klubfóra sa založený Klub mladých Sitno zúčastnil každoročne s tematickými pásmami, mnohých prehliadok.

Neodmysliteľnou súčasťou miestnej kultúry od 50. rokov sa stal film a rozhlas, miestna ľudová knižnica, spomienkové fašiangové oslavy. V roku 1951 sa zakúpil 16 mm premietací prístroj, filmy sa premietali zväčša v nedeľu, neskôr v dvojtýždňových cykloch. Premietanie sa postupne pre nezáujem ukončilo, hoci v roku 1972 sa zakúpil nový prístroj. V roku 1980 sa premietanie zastavilo, na čom mala nepochybne podiel televízia. Príjem signálu sa zlepšil od roku 1987 sprevádzkovaním TV vysielača na Sitne. Ilija a bezprostredné malebné okolie boli v 50. rokoch miestami natáčania koprodukčného filmu „Dáždnik sv. Petra“, neskôr v roku 1968 „Stopy vedú na Sitno“. V roku 1954 sa postupne do všetkých častí dediny začal zavádzať miestny rozhas. Neodmysliteľnou súčasťou spojenou so šírením kultúry rozhlasom sa v Iliji stali programy, autorsky a režijne spracovávané Mikulášom Štrbom. Pri ich zrode v roku 1966 stál Michal Bačík, vysielali sa pod názvom „Rozhlasové noviny obce“ alebo „Sitnianske ozveny“.

Na dedinských zábavách, kultúrnych podujatiach hrávali miestne skupiny.Ilijačania nezabúdali ani na udržiavanie historických fašiangových tradícií, ktoré dedinu preslávili v celom regióne. Na kultúru a šport jeden zo zakladateľov Mikuláš Štrba od roku 1967 orientoval „Strietnutia mládeže na Sitne“. Miestna kultúra patrila pod Miestne osvetové stredisko. Ako dôležitú súčasť nemožno nespomenúť Zbor pre občianske záležitosti s jeho prvou predsedníčkou Máriou Slanou. Jeho širokú pôsobnosť uvítania do života, jubilea a pod. nie je možné vynechať. ZPOZ sa vo svojej činnosti dotkol každého občana.

Z ďalších organizácií pracujúcich na dobrovoľnej báze je možné spomenúť dnes už bývalý Zväzarm, Zväz mladých, ako predchodca ČSM a SZM. Ich činnosť sa začala aktivovať počas 50. rokov minulého storočia. Tradície včelárstva v Iliji sa udržali viacerými generáciami, v roku 1987 v rámci Slovenského zväzu včelárov ich v Iliji pôsobilo 11 so 135 včelstvami. Najsilnejším hospodárskym subjektom v Iliji bývalo hospodárske stredisko ŠM v Banskej Štiavnici. Kapacita najväčšieho kravína v regióne s príslušenstvom sa projektantmi zhodnocovala na možnosti ilijského chotára. ŠM š. p. Po roku 1993 prešiel etapami privatizácie a pôvodné hospodárske stredisko je súčasťou farmy agropodnikateľa J. Nikolaja.

K najaktívnejším dobrovoľným organizáciám v obci patrí aj v súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor. Začiatky jeho organizovanej činnosti sa viažu k roku 1923. Popri plnení základných cieľov predchádzaniu požiarov, zásahom proti nim, vedenie zboru venovalo pozornosť odbornej príprave požiarnych družstiev rôznych vekových kategórií. Systematická práca v tomto smere prináša svoje výsledky výbornými umiestneniami v rôznych druhoch súťaží. Technická základňa zboru sa budovala postupne, v roku 1952 dostal novú motorovú striekačku. V roku 1996 obec kúpila požiarne auto CAS 25 – RTHP a v orku 1999 požiarnu striekačku PPS – 12 a rôzny požiarny materiál. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook

Návštevnosť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Kalendár zvozu odpadu