rsshttp://www.obecilija.sk/Thu, 23 Nov 2017 16:03:42 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[NÁVRH VZN č. 2/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Ilija]]>http://www.obecilija.sk//--23-51-navrh-vzn-c-22017-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-a-domu-smutku-v-obci-ilijaTue, 14 Nov 2017 20:58:00 +0100http://www.obecilija.sk//--23-51-navrh-vzn-c-22017-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-a-domu-smutku-v-obci-ilija